Dijelovi motora moraju imati visoku kvalitetu koja će motoru omogućiti vrhunske performanse i dugi …

Sistemi upravljanja imaju zadatak da precizno održavaju i menjaju pravac kretanja vozila. Prilikom upravljanja se komanda vozača prenosi

Amortizeri su jedan od vitalnih delova automobila sa stanovišta bezbedne vožnje. … Da li vaše gume imaju istrošene delove i da li se gume na vašem vozilu …

Metlice brisača potrošni su dio na automobilu koji je potrebno redovito mijenjati kako bi dobro obavljale svoju funkciju, a to je osigurati dobru…

U svakom vozilu postoji nekoliko vrsta filtera, primjerice filter goriva, ulja, kabine, a veoma bitan među njima je i filter zraka. Njegova je osnovn…

Radom grijača upravlja upravljačka jedinica preko raznih elemenata. Razne inovativnosti su svakako i ovdje primijenjene tako da bi se postigla bolja i brža …

Za vreme rada motora smeša sagoreva pri čemu se razvija toplota koja se troši na zagrevanje pokretnih i nepokretnih delova motora. Prema načinu hlađenja …

Kaiševi su svrstani u nekoliko grupa: zupčasti kaiševi, PK kaiševi, klinasti kaiševi i setovi zupčastih kaiševa.

Kočioni sistem, ili popularno zvano kočnice, je sistem/uređaj za usporavanje odnosno potpuno zaustavljanje vozila ili

Set kvačila ima funkciju da spoji motor sa menjačem, tačnije da prenese snagu sa motora na menjač, odnosno točkove…

Sistem za oslanjanje. Zadatak sistema za oslanjanje je da obezbedi elasticnu vezu izmedju tockova i okvira tj. karoserije, pa time i stabilnost vozila u svim …

Za ispravan i dugovječan rad motora automobila potrebno je motorno ulje. Njegova funkcija je spriječiti trošenje metalnih dijelova motora, štititi …