​Kočnice

​KOČNICE SPECIJALNO PROZRAČIVANJE ZA DUGI VIJEK TRAJANJA

KLASIČNI VENTILIRAJUĆI DISK
Zrak prolazi kroz disk pomuču pravocrtnih stupova
✓Oko stupiva dis nastavlja brzo zagrijavanje
✓Ako se pojavi naprslina, ona će se polako širiti preko cijele širine diska

IVECO IZVORNI VENTILIRAJUĆI DISK
Zrak prolazi kroz stupove T-oblika
✓Protok zraka odlično je riješen, i time je površina diska izložena manjoj toploti.
✓ Pojavi li se naprslinanjeno širenje je spriječeno sa povećavanjem veličine stupova

NE DOPUŠTAJTE DA DRUGI ODLUČUJU O VAŠOJ SIGURNOSTI!
Nisu svi ulošci i diskovi jednako proizvedeni. Čak iako niste odgovorni za mijenjanje Vaših dijelova, zahtjevajte najbolju kvalitetu, jer to je u interesu Vaše sigurnosti!

VJERUJTE SAMO IZVORNIM REZERVNIM DIJELOVIMA!
Teško je na pogled usporediti kvalitetu dva diska mili uloška. Međutim, dijelovi koji izgledajju jednako, ne jamče istu razinu sigurnosti!

TESTIRANJA SA PRILAGODLJIVIM ULOŠCIMA
Na prvi pogled, prilagodljivi ulošci izgledaju kao da su dobrog kvaliteta.